Joan edukira

Lege-arauak

  • Urriaren 30ko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina
  • 6/89 Legea (leiho berri batean irekitzen da), uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa
  • Agindua, 2004ko maiatzaren 25ekoa (leiho berri batean irekitzen da), Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, euskal administrazio publikoen zerbitzurako langileak hautatzeko epaimahaietan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ordezkariak izendatzeko eta parte hartzeko prozedura arautzen duena
  • 896/91 Errege Dekretua (leiho berri batean irekitzen da), uztailaren 7koa, Toki Administrazioko funtzionarioen hautaketa prozeduraren oinarrizko arauak eta gutxieneko programak ezartzen dituena
  • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea (leiho berri batean irekitzen da)
  • 40/2015 Legea (leiho berri batean irekitzen da), urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena
  • 3/2018 Lege Organikoa (leiho berri batean irekitzen da), abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa
  • 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUA (leiho berri batean irekitzen da), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, Datuak babesteko Erregelamendu Orokorra
  • 10/1982 Legea (leiho berri batean irekitzen da), Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoa
  • 4/2005 LEGEA (leiho berri batean irekitzen da), otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa

Euskadi, auzolana