Joan edukira

Konpromisoak

EAEko Administrazio Orokorrarekin hartutako konpromisoak

 • Enplegu publikoaren eskaintzetako prozesuetan, 7 edo 7tik gorako gogobetetze-maila lortzea banatutako Epaimahaiarentzako Gida Liburuari epaimahaiek egindako balorazioan
 • 7 edo 7tik gorako gogobetetze-maila lortzea azterketak egin, gorde, garraiatu eta ematerakoan konfidentzialtasun eta trazabilitate sistematikari epaimahaiek egindako balorazioan
 • 7 edo 7tik gorako gogobetetze-maila lortzea hautaketa-prozesuetako azterketak antolatzeari epaimahaiek egindako balorazioan
 • Eskatutako lan-poltsak, gehienez, 4 hilabeteko epean osatzea, deialditik aurrera zenbatzen hasita, beti ere, ariketa guztiak egun berean egiten badira
 • Epaimahaietan parte hartzeagatik sortzen diren gastuen eta dieten likidazioaren ordainketa izapidetzea, gehienez, 15 eguneko epean, dokumentazio osoa jasotzen denetik zenbatzen hasita

Nola neurtzen dugu?

 • Epaimahaietako kideen gogobetetze-maila, Gida Liburuari dagokionez
 • Epaimahaietako kideen gogobetetze-maila, azterketen trazabilitate eta isilekotasunari dagokienez
 • Epaimahaietako kideen gogobetetze-maila, azterketen antolaketari dagokionez
 • Baldintza betetzen duten zenbat prozesu bukatu diren 4 hilabeteko epean (%)
 • Dokumentazio osoa jaso eta 15 eguneko epean izapidetutako gastuen eta dieten likidazioen %

Konpromisoen betetze-maila urtero berrikusten dugu

Hemen duzu aurreko urteetako adierazleei buruzko informazioa: aurreko urteetako adierazleak (PDF, 11 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Adierazleak

Adierazlea Kalkulatzeko modua Hurrengo Eguneratzea Helburua
2018
Emaitza
2018

Helburua
2019

Emaitza
2019
Helburua 2020
Enplegu publikoaren eskaintzetako prozesuetan, epaimahaietako kideei Epaimahaiarentzako Gida Liburua ematea Epaimahaietako kideen gogobetetze-inkesta. 1. galdera 2021/01/31 Epe horretan ez da EPErik deitu 7/10
Trazabilitate- eta isilpekotasun-sistemak diseinatzea, azterketak egin, gorde eta garraiatzeko Epaimahaietako kideen gogobetetze-inkesta. 5. galdera 2021/01/31 Epe horretan ez da EPErik deitu 7/10
Hautaketa-prozesuetako azterketak antolatzea Epaimahaietako kideen gogobetetze-inkesta. 7. galdera 2021/01/31 Epe horretan ez da EPErik deitu 7/10
Eskatutako lan-poltsak, gehienez, 4 hilabeteko epean osatzea, deialditik aurrera zenbatzen hasita eta azterketa guztiak egun berean egiten badira (120egunetan amaitutako prozesuen kopurua / Prozesu kopuru osoa) * 100 2021/01/31 Prozesuen %100 120 egunetan (*) Prozesuen %100 120 egunetan (*) Prozesuen %100 120 egunetan
Epaimahaietan parte hartzeagatik sortzen diren gastuen eta dieten likidazioaren ordainketa izapidetzea, gehienez, 15 eguneko epean, dokumentazioa jasotzen denetik zenbatzen hasita (15 egunetan izapidetutako likidazioen kopurua / Likidazio kopuru osoa) * 100 2021/01/31 Ordainketen %100 15 egunetan %75 (**) Ordainketen %100 15 egunetan %85 (**) Ordainketen %100 15 egunetan

* Deitutako lan-poltsek ez zuten adierazleen irizpiderik betetzen.
** Ordainketaren arduradunaren bajak horiek metatzea eta atzeratzea eragin zuen.

administraciones públicas

Konpromisoak EAEko beste herri-administrazioekin

 • Epaimahaietako kideak izendatzea eta jakinarazpenak egitea eskabidea jaso eta 30 eguneko epean, gehienez; izendapenak IVAPen menpe daudenean
 • Izendatutako pertsona bakoitzari tutore bat jartzea aholkuak eta laguntza emateko. Tutore horrek hautaketa-prozesuarekin lotutako kontsultei erantzutea 48 orduko epean, gehienez
 • Hautaketari buruz beste herri-administrazioek eskatutako informazioa, eskabidea jasotzen den unetik, gehienez 15 eguneko epean bidaltzea
 • Aukera anitzeko azterketak, jasotzen diren unetik, 24 orduko epean zuzentzea
 • IVAPek diseinatutako probetan, gutxienez, 7ko gogobetetze-maila lortzea
 • Eskainitako zerbitzuei buruz kexaren bat aurkeztu duen erakundearekin harremanetan jartzea 24 ordu bete baino lehen

Nola neurtzen dugu?

 • Zenbat izendapen jakinarazi diren 30 eguneko epean (%)
 • Zenbat kontsulta erantzun diren 48 orduko epean (%)
 • Zenbat informazio-eskabideri erantzun zaion 15 eguneko epean (%)
 • Aukera anitzeko zenbat azterketa zuzendu diren 24 orduko epean (%)
 • Proba eskatu duten erakundeei bidali zaien gogobetetze inkestan, IVAPek diseinatutako probek, batez beste jaso duten balorazioa
 • Zenbat kexa erantzun diren aurkeztu direnetik 24 orduko epean (%)

Konpromisoen betetze-maila urtero berrikusten dugu

Hemen duzu aurreko urteetako adierazleei buruzko informazioa: aurreko urteetako adierazleak (PDF, 10 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Adierazleak

Adierazlea Kalkulatzeko modua Hurrengo eguneratzea Helburua
2018
Emaitza
2018
Helburua
2019
Emaitza
2019

Helburua
2020

Epaimahaietako kideak izendatzea eta jakinarazpenak egitea, eskabidea jaso eta 30 eguneko epean, gehienez (30 egunetan izapidatutako izendapenen kopurua / Izendapen kopuru osoa) * 100 2021/01/31 %100 %94 %100 %97 %100
Hautaketa-prozesuarekin lotutako kontsultei erantzutea 48 orduko epean, gehienez (48 ordu baino gutxiagotan erantzundako kontsulten kopurua / Kontsulta kopuru osoa) * 100 2021/01/31 %100 %100 %100 %100 %100
Hautaketari buruz beste herri-administrazioek eskatutako informazioa, eskabidea jasotzen den unetik, gehienez 15 eguneko epean bidaltzea (15 egun baino gutxiagotan bidalitako erantzunen kopurua / Eskatutako informazio kopuru osoa) * 100 2021/01/31 %100 %100 %100 %100 %100
Aukera anitzeko azterketak, jasotzen diren unetik, 24 orduko epean zuzentzea (24 ordu baino gutxiagotan egindako zuzenketen kopurua / Zuzenketa kopuru osoa) * 100 2021/01/31 %100 %100 %100 %100 %100
IVAPek diseinatutako probetan, gutxienez, 7ko gogobetetze maila lortzea Proba eskatu duten erakundeei bidali zaien gogobetetze inkestan, IVAPek diseinatutako probek, batez beste jaso duten balorazioa 2021/01/31 7,5 8 7,5 8,73 8

administraciones públicas

Euskadi, auzolana