Joan edukira

Konpromisoak

 

 

 • Euskaratik edo euskarara testua itzuli edo itzulpena berrikusteko eskaerei gehienez ere bi laneguneko epean erantzutea, eta lana burutzeko epea adostea.
 • Lanen kalitatea kontrolatzeko jarraibideak ezarri eta errespetatzea.
 • Eskatutako lanak gure bezeroekin adostutako epean egitea.

Nola neurtuko dugu?

 • Epe barruan erantzundako eskaeren ehunekoa
 • Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko adierazlea
 • Epe barruan egindako lanen ehunekoa

Adierazleak

Adierazleak 2018 2017 2016 2015
Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua

Epe barruan erantzundako eskaeren %
(Kalkulatzeko modua: epe barruan erantzundako eskaera-kopurua zati eskaera-kopuru osoa bider 100)

100 100 100 100 100 100 100 99,35

Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko adierazlea
(Kalkulatzeko modua: Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko inkestan, dagokion galderaren emaitza) *

8 8 7,6 - - 8 8

Epe barruan egindako lanen %
(Kalkulatzeko modua: Epe barruan egindako lanen kopurua zati lanen kopuru osoa bider 100)

94 95 94 95,18 85 93 91 77,7

* Bezeroen gogobetetzeari buruzko inkesta bi urtez behin egiten da.
Taulako datuen eguneratze-data: 2019/10/29

izo

 • Euskara eta gaztelaniaren arteko interpretazioa eskatuz gero, aurrekontua gehienez bi laneguneko epean ematea.
 • Kalitatezko interpretazioa egitea.

Nola neurtuko dugu?

 • Epe barruan erantzundako eskaeren ehunekoa
 • Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko adierazlea

Adierazleak

 

Adierazleak 2018 2017 2016 2015
Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua

Epe barruan erantzundako eskaeren %
(Kalkulatzeko modua: epe barruan erantzundako eskaera-kopurua zati eskaera-kopuru osoa bider 100)

100 100 100 100 100 100 100 100

Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko adierazlea
(Kalkulatzeko modua: Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko inkestan, dagokion galderaren emaitza) *

8 8 8,6 - - 8 8

* Bezeroen gogobetetzeari buruzko inkesta bi urtez behin egiten da.
Taulako datuen eguneratze-data: 2019/10/29

 

izo

 • IDABA itzulpenen datu-basearen erabilera sustatzea langile publikoen artean
 • Erabiltzaileek DUDANETen egindako kontsultei 24 ordu igaro aurretik erantzuna ematea (lanegunetan).

Nola neurtuko dugu?

 • Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko adierazlea.
 • 24 orduko epean erantzundako kontsulten ehunekoa

Adierazleak

 

Adierazleak 2018 2017 2016 2015
Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua

IDABA datu-baseari buruzko gogobetetasun-inkestako indizea *

8,5 8,6 8,5 8,6 - - 8,5 8,6

Kontsulta iristen denetik 24 orduko epean (lanegunetan) harremanetan jartzea interesdunarekin, erantzuna emateko edo epea luzatzeko.(%)
(Kalkulatzeko modua: 24 orduko epean erantzundako kontsulta-kopurua zati jasotako kontsulta-kopurua bider 100)

100 100 100 100 100 100 100 100

* Bezeroen gogobetetzeari buruzko inkesta bi urtez behin egiten da.
Taulako datuen eguneratze-data: 2019/10/29

 

izo

 • Jaurlaritzaren lege-proiektuak ele bietan idazteko lankidetzan jardutea.

Nola neurtuko dugu?

 • Lege-testuak ele bietan idazten laguntzeko egin dizkiguten eskaeretatik zenbat onartu ditugun (ehunekoa).

Adierazleak

Adierazleak 2018 2017 2016 2015
Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua

Lege-testuak ele bietan idazten laguntzeko egin dizkiguten eskaeretatik zenbat onartu ditugun (ehunekoa). *

100 100 100 100 - - - -

* Adierazle berria da, 2017an sortua.
Taulako datuen eguneratze-data: 2019/10/29

izo

 • Gure langileak etenik gabe prestatzea, arlo linguistikoan zein teknologikoan eguneratuta egon daitezen eta gure lanaren kalitatea onena izan dadin.
 • Webgunea gutxienez urtean behin osorik eguneratzea

Nola neurtuko dugu?

 • Langileen gogobetetzea neurtzeko adierazlea.
 • Urte jakin batean eguneratutako orrialdeen ehunekoa.

Adierazleak

 

Adierazleak 2018 2017 2016 2015
Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua

Langileen gogobetetzea neurtzeko inkestaren indizea.*

8 8,25 - - 8 7,45 - -

Urte jakin batean eguneratutako orrialdeen ehunekoa.**

100 100 100 100 - - - -

 

* Langileen gogobetetzeari buruzko inkesta bi urtez behin egiten da.
** Adierazle berria da, 2017an sortua.
Taulako datuen eguneratze-data: 2019/10/29

 

Oharra: hemen duzu aurreko urteetako adierazleei buruzko informazioa. Aurreko urteetako adierazleak (PDF, 180 KB)

izo

Euskadi, auzolana